Norsk semi oversettelse

 
Author
Message
SysAider
4
 
Har oversatt alt ut mot sluttbruker. Alt annet er "default" semi-oversatt fra den norske filen som lastes ned

Enjoy!
cust_text_SYSAID_no.utf8.properties   Dowload directly to my SysAid